[us_page_title description=”1″ align=”center”]

ما یک گروه حرفه ای هستیم
و آماده ایم تا برای کسب و کار شما برنامه ریزی کنیم

us placeholder square 1 350x350 - گروه ما را بشناسید

شایان ساعدی

موسس / طراح

فارغ التحصیل از دانشگاه شهید بهشتی ، علاقمند به توسعه کسب و کار های انترنتی نو پا

us placeholder square 1 350x350 - گروه ما را بشناسید

مهین سابوری

مدیر داخلی

برنامه ریزی از درون شرکت آغاز شده و به بیرون خواهد رسید ،
هماهند رشد و توسعه ای که برای کسب و کار شما در نظر داریم . فارغ التحصیل دانشگاه سن پیگالدو

us placeholder square 1 350x350 - گروه ما را بشناسید

ترمه پایگانی

مدیر بازرگانی

فارغ التحصیل مدیرت بازرگانی از دانشگاه تهران . منظم خوش اخلاق و حسابگر.

us placeholder square 1 350x350 - گروه ما را بشناسید

David Smith

Developer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi sagittis, sem quis lacinia faucibus, orci ipsum gravida tortor.

us placeholder square 1 350x350 - گروه ما را بشناسید

Jane Smith

Art Director

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi sagittis, sem quis lacinia faucibus, orci ipsum gravida tortor.

us placeholder square 1 350x350 - گروه ما را بشناسید

Kevin Smith

Developer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi sagittis, sem quis lacinia faucibus, orci ipsum gravida tortor.

us placeholder square 1 350x350 - گروه ما را بشناسید

The Twin

Designer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi sagittis, sem quis lacinia faucibus, orci ipsum gravida tortor.

us placeholder square 1 350x350 - گروه ما را بشناسید

Robert Smith

Designer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi sagittis, sem quis lacinia faucibus, orci ipsum gravida tortor.

us placeholder square 1 350x350 - گروه ما را بشناسید

Kate Smith

Manager

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi sagittis, sem quis lacinia faucibus, orci ipsum gravida tortor.

us placeholder square 1 350x350 - گروه ما را بشناسید

Kevin Smith

Developer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi sagittis, sem quis lacinia faucibus, orci ipsum gravida tortor.

us placeholder square 1 350x350 - گروه ما را بشناسید

Katerina Smith

Designer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi sagittis, sem quis lacinia faucibus, orci ipsum gravida tortor.

us placeholder square 1 350x350 - گروه ما را بشناسید

David Smith

Developer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi sagittis, sem quis lacinia faucibus, orci ipsum gravida tortor.

us placeholder square 1 350x350 - گروه ما را بشناسید

Jane Smith

Art Director

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi sagittis, sem quis lacinia faucibus, orci ipsum gravida tortor.

us placeholder square 1 350x350 - گروه ما را بشناسید

Kevin Smith

Developer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi sagittis, sem quis lacinia faucibus, orci ipsum gravida tortor.

us placeholder square 1 350x350 - گروه ما را بشناسید

The Twin

Designer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi sagittis, sem quis lacinia faucibus, orci ipsum gravida tortor.

فهرست
× پشتیبانی